Masikhule project - Laat ons groeien

Deskundige begeleiding

Landbouwdeskundige
We prijzen ons heel gelukkig dat de heer Spinnler Benadé zich bereid heeft verklaard om het gehele project op te starten en te begeleiden. Spinnie ( roepnaam voor Spinnler) Benadé is professor en is verbonden aan de landbouwkundige en medische onderzoeksraad, Zuid-Afrika (Agricultural and Medical Research Council, South Africa). Hij heeft veel ervaring met het aanleggen van demonstratietuinen en het trainen van mensen om dat te doen. Tevens heeft hij onderzoek verricht over het belang van goede voeding bij kinderen. Met name heeft hij onderzocht wat het effect is van goede voeding op het vitaminegehalte en in het bijzonder vitamine A gehalte bij kinderen. Hij heeft zijn medewerking toegezegd op basis van onkosten vergoeding. Regelmatig bezoekt hij Zithulele om de voortgang van het project in ogenschouw te nemen.

Voedingsdeskundige
Voedingsdeskundige van de Universiteit van Stellenbosch, mevr. dr. Maretha Opperman is ook bereid om mee te werken.