Naaldwerkproject

Een ander project wat is opgestart is het naaldwerkproject. Dit project loopt op dit moment goed. Hier leren een aantal vrouwen om hun kleding te maken en te repareren. Tevens leren ze hoe ze de naaimachines kunnen onderhouden en kleine reparaties hieraan kunnen verrichten. Tot voor kort werden deze activiteiten in het huis van de dominee gedaan. Nu hebben ze een eigen ruimte omdat voor dit project een rondawel is opgeknapt. Hier is elektriciteit aangelegd voor een aantal naaimachines en is er verlichting opgehangen.
Naast de kleding worden er ook andere gebruiksvoorwerpen gemaakt, zoals tassen en schorten. 

Meer foto's over dit project kunt u in het fotoalbum vinden.